• Fedde

    Fedde van de Moeshoek

  • Friður

    Friður van de Moeshoek

  • Friður

    Friður van de Moeshoek

  • Peace
Nest 13

Geboren op 21 juli 2017
ouders: CH Wild Cat's Buffalo Springfield en Yvanka's Patience

Het viel niet mee voor Buffalo om Patience te dekken die met name een stuk langer van lijf is dan hij. Maar, zijn veelvuldige inspanningen zijn niet zonder resultaat gebleven en op 21 juli zijn er twee kittens geboren.

Het was geen makkelijke bevalling, Patience had meer dan een uur achtereen persweeën voordat uiteindelijk dan toch de eerste geboren werd. Gelukkig was daarna de weg gebaand en kwam de tweede een stuk vlotter.

De kittens van Buffalo en Patience zijn inmiddels allebei verhuisd. It takes two to make peace
(John F. Kennedy)

Het thema: VREDE.
De afgelopen maanden leek het internet (lees: Facebook) meer dan ooit doorspekt van haat en nijd. Daar bovenop verdriet en ongeloof door het veel te vroeg weg vallen van drie bijzondere vrouwen die hun ziel net zo aan de Noorse boskat hadden verbonden als ik zelf heb.
Mijn hart schreeuwt sindsdien naar vrede en harmonie. Dat bracht mij ertoe om dit nestje als thema 'Vrede' mee te geven.

De kittens

Fotogalerij
fotogalerij
Groeicurve
Groeicurve
Stamboom kittens
bron: Pawpeds
De ouders
De ouders zijn getest op...

Wild Cat's Buffalo Springfield
DNA getest:
GSD-IV: vrij (N/N), getest op 23-11-2016.
PKdef: drager (N/K), getest op 23-11-2016.
Dat dit dragerschap voor hem en zijn geplande nageslacht geen gevolgen heeft, en hoe dat komt kan je HIER lezen.
Agouti: drager non-agouti (dat wil zeggen dat hij tabby oogt maar naast tabby ook effen vererft).

Echografisch getest:
HCM normaal (22-3-2017),
PKD en CIN normaal (22-3-2017)

Yvanka's Patience
DNA getest:
GSD-IV: vrij (N/N), getest op 21-10-2016.
PKdef: vrij (N/N), getest op 21-10-2016.

Echografisch getest:
HCM normaal 30-10-2015.
PKD en CIN normaal 30-10-2015.

In principe verkoop ik geen kittens als fokdier, mocht hierop een uitzondering worden gemaakt dan worden kittens van Buffalo door mij getest op dragerschap van PKdef.

Toelichting op erfelijke ziekten die bij de Noorse boskat voor kunnen komen:

GSD-IV oftewel Glycogenosis Type IV is erfelijke stofwisselingsziekte die bij Noorse boskatten voor kan komen. Het is een afwijking waarbij overtollige suikers in het lichaam niet op de juiste manier worden opgeslagen.

In gezonde dieren wordt suiker opgeslagen als glycogeen, dat direct beschikbaar is wanneer inspanning geleverd wordt. Het enzym dat hierbij betrokken is, wordt aangeduid met de afkorting GBE. In dieren die lijden aan de afwijking, is GBE niet aanwezig. Hierdoor ontstaat een ophoping in organen zoals de lever. Dit leidt uiteindelijk tot uitval van de organen.

PKdef is de afkorting van pyruvaatkinasedeficiëntie.
Pyruvaat Kinase (PK) is een enzym dat essentieel is voor de energieproductie in rode bloedcellen. Bij lijders is dit enzym afwezig, waardoor rode bloedcellen versneld afgebroken worden. De afwijking kenmerkt zich door bloedarmoede. Bij diverse rassen is een verschillende mate van de symptomen beschreven. Symptomen bestaan uit bloedarmoede, en bevatten zwakte bij inspanning, hartruis en een vergrote milt.

PKdef vererft recessief. Dit houdt in dat wanneer de kat van zowel de vader en moeder het PKdef gen erft, hij/zij PKdef zal krijgen (een lijder worden). Wanneer de kat een drager is, dat wil zeggen wanneer het dier van enkel 1 ouder het gen erft, zal deze geen symptomen van deze ziekte ontwikkelen.
Deze aandoening kan via een DNA test worden vastgesteld.

Hypertrofische cardiomyopathie (HCM) is een erfelijke hartziekte die bij (Noorse bos)katten voor kan komen. Een kat kan geboren worden met een genetische aanleg voor HCM maar óf, wanneer en in welke mate de kat HCM ontwikkelt is van vele andere factoren afhankelijk.
Door middel van een echocardiografisch onderzoek met kleurendoppler kan worden onderzocht of het hart op het moment van het onderzoek afwijkingen vertoont. Voor de HCM variant die bij de Noorse boskat voorkomt is (nog) geen DNA-test beschikbaar.

Polycystic Kidney Disease (PKD) is erfelijke nierziekte. Katten met PKD hebben in beide nieren meerdere cystes (= met vocht gevulde holtes). Zowel het aantal cystes als de omvang van de cystes zal toenemen met het ouder worden van de kat. Uiteindelijk zal er chronisch nierfalen optreden.
Door middel van een echo kan de kat op een leeftijd van ongeveer 9 maanden voor 91% zekerheid worden gediagnosticeerd. Voor de PKD variant die voorkomt bij de Noorse boskat is (nog) geen DNA-test beschikbaar.

Chronische Interstitiële Nefritis (CIN) is een ander woord voor schrompelnier. Door ontstekingsreacties in de nieren ontstaat er bindweefsel en dit zal de nieren doen samentrekken, verschrompelen. De nieren zullen kleiner worden dan zij voorheen waren en een afwijkende weefselstructuur vertonen. Uiteindelijk zal er chronisch nierfalen optreden. De ziekte kan door diverse oorzaken ontstaan, een erfelijke aanleg is er daar één van. Ook bij Noorse boskatten kan deze erfelijke variant voorkomen.

Door middel van een echografisch onderzoek kan worden onderzocht of de nieren op het moment van het onderzoek afwijkingen vertonen en aanleiding geven tot verder onderzoek (bijvoorbeeld het bepalen van de nierwaarden in het bloed). Er ontbreken echter normen voor normaalwaarden voor de echografie van CIN bij katten (wat gemiddeld genomen de grootte en opbouw van de nieren zijn). Ook is pas bij microscopisch onderzoek van weefsel met zekerheid vast te stellen of er afwijkingen in het weefsel zichtbaar zijn, iets als onregelmatig oppervlak van de nieren is namelijk pas in het eindstadium van CIN zichtbaar. Het mag echter voor zich spreken dat het afnemen van nierbiopten ten behoeve van het uitvoeren van periodieke routineonderzoeken in het kader van fokprogramma's te ver gaat.
Het standaard testen op CIN via echografie heeft dus wel zin, met dien verstande dat de uitslag enkel betrouwbaar is in het geval van een vergevorderd stadium van CIN.

datum laatste wijziging: 26.01.2021